Kantoor

U kan bij Advocatenkantoor Van Hulle terecht voor “klassieke” juridische problemen zoals de invordering van facturen, verkeersovertredingen, contractuele en familiale problemen.

Ook met de alledaagse problemen die U als ondernemer ervaart, kan U bij ons terecht.

De klemtoon ligt voornamelijk op het omgevingsrecht (stedenbouw- en milieurecht) en het bouw – en vastgoedrecht.

Het kantoor heeft een grondige expertise opgebouwd in deze materie, gaande van het eerste bezwaar bij het College van Burgemeester en schepenen, tot het beroep bij de Deputatie, Minister, Raad voor Vergunningsbetwistingen of Raad van State.

Problemen met een project, plan of vergunning zijn vaak ook verweven met burgerlijke en strafrechtelijke geschillen, inzonderheid bouwmisdrijven, burenhinder, discussies met aannemers/architect, en geschillen inzake erfdienstbaarheden.

Specifiek wat vastgoed betreft, duiken dikwijls vragen op omtrent appartementsmede-eigendom, huur en woonkwaliteit.

Ook op het vlak van handhaving (wooninspectie, bouwinspectie en erfgoed) heeft het kantoor een uitgebreide ervaring.

Tevens verleent het kantoor advies en bijstand inzake bos-, bodem- en afvalregelgeving, evenals betwistingen inzake jachtrechten en jachtverloven.

Vaak is het niet eenvoudig om na te gaan welk type juridisch probleem U precies heeft. U hoeft niet te aarzelen om contact op te nemen. Indien nodig verwijzen wij U door naar gekende contacten, of wordt het dossier in samenspraak met een confrater behandeld.

Team

 

Mr. Stijn Van Hulle

° 21/02/1990 (Eeklo)

Master in de rechten Universiteit Gent 2013

 

Advocaat:

2013-2016 Bronders Advocatenkantoor (nichekantoor in ruimtelijke ordening- en milieurecht)

2016 – 2018 Kaïret – Van Hulle (KVH) Advocaten (nichekantoor in ruimtelijke ordening en milieurecht)

2018 – 2020 Advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten (cel administratief recht, ruimtelijke ordening- en milieurecht, en bouwrecht)

2020 – (…)  Advocatenkantoor Van Hulle

 

Kantoren:

Zomerlaan 1, bus 0102 9930 Lievegem

Rietstraat 11, 8400 Oostende

 

I.s.m. Mr. Liesbeth Tommelein

°19/11/1987 (Oostende)

Master in de rechten Universiteit Gent 2013

 

Advocaat:

Advocaat aan de balie van Brugge 2013-2017 (Bronders Advocatenkantoor)

Manager Twins Club VZW 2017-2020

Advocaat aan de balie van West-Vlaanderen 2020 – … (Zelfstandig)

 

 

 

 

Kantoor:

Rietstraat 11, 8400 Oostende

 

Dhr. Gertjan Van Hulle

° 04/01/1992 (Eeklo)

Bachelor in Industrieel productontwerp

 

Administratieve duizendpoot – ondernemer:

Naast het leiden van zijn eigen onderneming (GVH Design) springt Gertjan bij in het advocatenkantoor als administratieve ondersteuning.

Vanuit zijn eigen ervaring als ondernemer weet hij dat een accurate (en snelle) opvolging voor het cliënteel noodzakelijk is.

 

 

 

 

Kantoor: 

Zomerlaan 1, bus 0102, 9930 Lievegem

Algemeen

Administratief recht
Betwistingen met overheden

 • Beroepen en bezwaren inzake omgevingsvergunningen
 • Beroepen en bezwaren inzake RUP’s
 • Discussies inzake benoemingen
 • Onderwijsrecht
 • Algemeen advies in procedures voor en tegen de overheid

Burgerlijk recht
Betwistingen tussen particulieren

 • Woninghuur/Handelshuur
 • (Beroeps)aansprakelijkheid
 • Overeenkomsten
 • Familierecht (o.a. echtscheiding, onderhoudsgeld, vereffening-verdeling, …)
 • Burenhinder, erfdienstbaarheden
 • Beslagrecht

Ondernemingsrecht
Betwistingen tussen of met ondernemingen

 • Invordering van facturen (inbegrepen de invordering via de gerechtsdeurwaarder)
 • Bouwrecht (architect/aannemer)

Strafrecht
Overtredingen, wanbedrijven, misdrijven

 • Verkeersovertredingen
 • Burgerlijke partijstelling
 • Verdediging in strafzaken

Voorkeurmateries

Stedenbouw- Omgevingsrecht
Betwistingen inzake ruimtelijke ordening

 • Bezwaren en beroepen inzake omgevingsvergunningen
 • Procedures inzake verkavelingen
 • Bezwaren en beroepen inzake planwijzigingen (gewestplan, BPA/APA, RUP), planologisch attest, planbaten, planschade
 • Bezwaren en procedures inzake onteigening, erfgoed

Milieurecht - Omgevingsrecht
Betwistingen inzake omgeving

 • Bezwaren en beroepen inzake omgevingsvergunningen
 • Geschillen natuur-, bos-, bodem-, afval- en jachtrecht

Vastgoedrecht - Bouwrecht
Betwistingen inzake onroerende goederen

 • Huur-verhuur (gemene huur, handelshuur, woninghuur)
 • Koop, mede-eigendom, appartementsrecht
 • Afpaling, gemene muur, erfdienstbaarheden
 • Geschillen met aannemer/architect
 • Specifieke fiscale aspecten (leegstandsheffing, ongeschikt – onbewoonbaarverklaring)

Ereloon en kosten

Voorafgaand worden duidelijke afspraken gemaakt in overleg met de cliënt, teneinde verrassingen tijdens of na de behandeling van het dossier te voorkomen.

Indien gewenst, wordt gebruik gemaakt van een modelovereenkomst gebaseerd op het model ter beschikking gesteld door de Orde van Vlaamse Balies.

Folder

Weldra beschikbaar.

Contact

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Thank You ! Your email has been delivered.